/Polityka prywatności
Polityka prywatności 2018-08-20T18:05:22+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POL-MOT Auto SA gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających strony internetowe www.polmotauto.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

POL-MOT Auto jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. POL-MOT Auto nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać, ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak imię, nazwisko lub adres e-mail. POL-MOT Auto może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez POL-MOT Auto za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

POL-MOT Auto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.